Nội quy

  • Không có nhiều tài khoản
  • Không sử dụng bot
  • Không gửi thư rác trong cộng đồng
  • Không có ngôn ngữ thù địch trong cộng đồng
  • Chỉ những câu trả lời khảo sát nghiêm túc
  • Không tăng tốc trong các cuộc khảo sát
  • Không thao tác hệ thống trong trường hợp có lỗi
  • Không có nỗ lực gian lận hoặc hack

Ebuno có quyền khóa tài khoản người dùng nếu không tuân thủ các quy tắc

Làm với ở Stockholm © 2020 Ebuno AB