Giới thiệu

Ebuno là một công ty đã đăng ký của Thụy Điển cung cấp các ưu đãi để mọi người nói lên ý kiến ​​của họ. Chúng tôi đã xây dựng một nền tảng độc đáo dành riêng cho các tham luận viên của chúng tôi (người dùng) để dễ dàng tập trung hơn vào việc phát triển tài khoản của họ và kiếm tiền từ nó. Chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển nền tảng của mình hơn nữa để mở rộng cơ hội trong hệ thống và chúng tôi cố gắng chỉ hiển thị các bản khảo sát có chất lượng tốt nhất hiện có.


Tất cả những gì bạn cần làm để bắt đầu là đăng ký vào nền tảng của chúng tôi để khám phá hệ thống tuyệt vời của chúng tôi. Ebuno được đăng ký theo số tổ chức 559183-6027. Chúng tôi bắt đầu tạp chí vào cuối năm 2017 tại Stockholm và hôm nay chúng tôi có 3 người đang làm việc để phát triển và duy trì nền tảng này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@ebuno.net.

Làm với ở Stockholm © 2020 Ebuno AB